Europejski fundusz społeczny

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pt.
„Szkolenia zawodowe pracowników szansą na zwiększenie konkurencyjności firmy”
POKL.08.01.01-16-120/12

___________________________________________________________________________________________________________

 

Od dnia 01.04.2013 firma Polskie Domy Michał Padamczyk realizuje projekt pn. „Szkolenia zawodowe pracowników szansą na zwiększenie konkurencyjności firmy” nr POKL.08.01.01-16-120/12 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ocenie sytuacji budownictwa na podstawie danych po I kw. 2012 r. występują spore zapotrzebowania na usługi na rynku budowlanym. W 2011 r. odnotowano zwiększające się opóźnienia robót w budownictwie, głównie infrastrukturalnym i drogowym, które, należy nadrobić. Według danych GUS w ubiegłym roku w Polsce liczba pozwoleń na budowę w sektorze budownictwa mieszkaniowego wyniosła 174 929, w tym 57 proc. (98 934) w segmencie budownictwa jednorodzinnego. W okresie styczeń-październik ubiegłego roku w WO wydano 2 118 takich dokumentów, w tym dwie trzecie dotyczyło budownictwa jednorodzinnego. W 2010 r. na terenie kraju rozpoczęto budowę 158 064 mieszkań – 55 proc. w budownictwie jednorodzinnym. W okresie styczeń-październik 2011 r. w WO rozpoczęto budowę
1 829 mieszkań.


Prognozy Kongresu Budownictwa oraz CEEC Research (raport prognozy budownictwa 2011) wskazują, że zapotrzebowanie na firmy z branży budowlanej nie wygaśnie po roku 2012. Wręcz przeciwnie planowany jest stały wzrost rozwoju tej branży. Podobne wnioski wysuwają sami przedsiębiorcy (raport z badania CATI - Instytut Zachodni 2011). Niestety na rynku brakuje odpowiednio wykwalifikowanej kadry obsługującej ciężki sprzęt, maszyny i urządzenia techniczne. Związane jest to z częstymi wyjazdami specjalistów w tym zakresie do pracy w innych krajach UE. Powyższe tendencje powodują duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, która jest w stanie sprostać nowoczesnym technologiom w budownictwie (raport - Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców -PKPP Lewiatan 2011). Jednym
z takich obszarów jest obsługa maszyn budowlanych niezbędnych do każdej inwestycji. Wśród oczekiwań stawianych przez zlecających podwykonawstwo w branży budowlanej jest konieczność posiadania przez podmioty wykonujące zlecenia odpowiednio wykwalifikowanej kadry, posiadającej stosowne uprawnienia. Tylko takie firmy będą zdobywały zlecenia i tym samym będą konkurencyjne na lokalnym rynku usług budowlanych. Region opolski mimo że jest atrakcyjny dla rozwijania dział. gosp. jest obszarem trudnym dla prowadzenia dział. z powodu silnej konkurencji - w sektorze budowlanym zarejestrowanych jest aż 11 871 przedsiębiorstw, w tym prawie 90% osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (GUS 2010 r.)


Opis projektu:

W ramach projektu zamkniętego (typ 1), organizowane będą szkolenia ogólne - w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:

• Narzędzia udarowe – 15 uczestników
• Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne – 3 uczestników
• Rusztowania budowlano-montażowe – 13 uczestników
• Kurs Hakowy – 4 uczestników
• Kurs kierowania ruchem drogowym – 3 uczestników
• Kurs spawania MIG/MAG – 1 uczestnik
• Kurs prawa jazdy kategoria C+E – 1 uczestnik

Projekt spełnia kryteria dostępu:

• firma Polskie Domy Michał Padamczyk (Polskie Domy) jest zarejestrowana na terenie województw opolskiego (WO), działa w branży budowlanej i usługowej;
• Firma do czasu ogłoszenia konkursu nie korzystała ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w WO w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL, w latach 2007-2010;
• wsparcie zostanie dostosowane do specyficznej grupy docelowej (pracownicy Polskich Domów) wskazanej przez Beneficjenta.

Projekt obejmuje wsparciem minimum 50% osób, które ukończyły 50 rok życia i/lub osób co najwyżej z wykształceniem ponad gimnazjalnym tj. co najwyżej
z wykształceniem średnim lub zasadniczym zawodowym. Projekt spełnia kryterium strategiczne.

Newsletter

POLSKIE DOMY
Wojciech Padamczyk
ul. Kościuszki 29 lok. 4
45-062 Opole

biuro tel.: 77 45 65 500
fax:  77 546 61 16 
email: biuro@polskie-domy.pl

 

POLSKIE DOMY

O/Kraków
ul. Zwierzyniecka 29
lok. 112a
31-105 Kraków


Tel +48 530 530 430
krakow@polskie-domy.pl

Strona Główna
Nasza Firma
Aktualna Inwestycja
Biuro Nieruchomości
Wirtualny spacer
Projekt
Ogłoszenia

 

 

 

 

Zrealizowane Inwestycje
Kredyty
Kariera
Kontakt
Mapa Strony
Google+
 Polityka prywatności

 

 

Polskie Domy - wykonawca, inwestor, biuro nieruchomości - nowe mieszkania, domy

Copyright © 2010 | POLSKIE DOMY
Projekt i wykonanie  
Strona internetowa wykonana przez itDesk - agencja interaktywna Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • Zgłoś błąd

  e-Mail:  *
  Opis błędu: *
  Adres:
   Wyślij kopię wiadomości do mnie
  * - pola wymagane 
 • Oceń stronę

  e-Mail:  *
  Grafika:
  Użyteczność:
  Treść:
  Co byś zmienił? *
  Adres:
   Wyślij kopię wiadomości do mnie
  * - pola wymagane 
 • Zapytaj o ofertę na stronie

  Imię i nazwisko: * Email: Telefon: *
  Treść: *
  Adres:
   Wyślij kopię wiadomości do mnie
  * - pola wymagane 
zgloś bląd na stronie

Zgłoś błąd

e-Mail:  *
Opis błędu: *
Adres:
 Wyślij kopię wiadomości do mnie
* - pola wymagane 
oceń stronę

Oceń stronę

e-Mail:  *
Grafika:
Użyteczność:
Treść:
Co byś zmienił? *
Adres:
 Wyślij kopię wiadomości do mnie
* - pola wymagane 
zapytaj o ofertę na stronie

Zapytaj o ofertę na stronie

Imię i nazwisko: * Email: Telefon: *
Treść: *
Adres:
 Wyślij kopię wiadomości do mnie
* - pola wymagane